Báo cáo Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020

Tháng Năm 26, 2020 4:04 chiều

BÁO CÁO
Kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7
Năm 2020

Thực hiện Công văn số 721/BGDĐT-GDTX ngày 13/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trong các cơ sở giáo dục; Công văn số 303/STTTT-TTBCXB ngày 13/4/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hưởng ứng Hội Sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7; công văn số 34/ CV- PGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Phòng GD&ĐT Thị xã Ba Đồn về tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7. Trường Mầm non Quảng Phong báo cáo kết quả thực hiện ngày sách Việt Nam lần thứ 7 như sau:
I.Công tác chỉ đạo:
Ngay sau khi nhận được kế hoạch chỉ đạo của Phòng Giáo dục thị xã Ba Đồn, nhà trường đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020
– Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 gồm có:
. 1. Đ/c: Nguyễn Thị Thu Hương Hiệu trưởng Trưởng ban
2 . Đ/c: Nguyễn Thị Lan Hương Phó hiệu trưởng Phó ban
3 . Đ/c: Phạm Thị Minh Thư Phó hiệu trưởng Phó ban
4. Đ/c: Hoàng Thị Thu Nguyệt Giáo viên kiêm văn phòng Ban viên
– Triển khai họp Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên:
+ Đồng chí : Nguyễn Thị Thu Hương Hiệu trưởng Trưởng ban
Nhiệm vụ chỉ đạo các hoạt động, xây dựng, triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
+ Đồng chí : Nguyễn Thị Lan Hương Phó hiệu trưởng Phó ban
Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm chuẩn bị các nội dung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động cho CB, GV, NV và học sinh tham gia vào ngày hội đọc sách
+ Đồng chí : Phạm Thị Minh Thư Phó hiệu trưởng Phó ban
Nhiệm vụ: Huy động quyên góp sách để xây dựng góc sách lớp học, tủ sách chuyên môn và giới thiệu trưng bày
+ Đ/c: Hoàng Thị Thu Nguyệt Giáo viên kiêm văn phòng Ban viên
Nhiệm vụ: Trang trí, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, chụp ảnh, đăng lên trang thông tin điện tử của nhà trường
+ Các đồng chí GVCN các nhóm lớp có trách nhiệm tuyên truyền hướng dẩn cho phụ huynh học sinh của lớp mình tham gia có hiệu quả “ Ngày hội đọc sách” năm 2020 thông qua hệ thống SMS, Zalo cá nhân.
– Tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường, phụ huynh học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khoẻ nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh COVID-19 qua hệ thống SMS, Zalo của đơn vị và bằng các hình thức treo băng rôn, áp phích, pano.
– Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ quản, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh học về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động của Ngày sách Việt Nam qua hệ thống SMS, Zalo của đơn vị và bằng các hình thức treo băng rôn, áp phích, qua hệ thống loa truyền thanh.
– Phát động cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên trong trường, phụ huynh học sinh, tham gia các sự kiện về Ngày Sách Việt Nam bằng hình thức trực tuyến; tham gia Hội Sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7
– Vận động, khuyến khích cán bộ, nhà giáo, người lao động, người học tham gia các câu lạc bộ đọc sách với với nhiều hình thức hoạt động đa dạng như sử dụng mạng xã hội (facebook, youtube…) để tổ chức các hoạt động của câu lạc bộ.
– Khuyến khích phụ huynh đọc sách cùng con tại nhà (đọc sách giấy, sách điện tử…); hướng dẫn cho con biết cách sử dụng máy tính và các thiết bị điện tử để truy cập internet và tìm đọc những cuốn sách hay phù hợp với lứa tuổi.
– Phát động phong trào đọc sách, tổ chức các cuộc thi trực tuyến giới thiệu sách mới, sách hay; hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm thông tin và kỹ năng đọc, chọn sách cho phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, phù hợp với mục tiêu giáo dục. Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động liên quan đến phát triển văn hoá đọc.
– Phát động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh tham gia các sự kiện về Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 bằng hình thức trực tuyến.
– Phát động phong trào cán bộ, giáo viên, nhân viên quyên góp, ủng hộ sách vào tủ sách của nhà trường.
– Phát động, tổ chức phụ huynh học sinh khi cho trẻ đi học trở lại quyên góp sách cho thư viện của các nhóm, lớp làm phong phú hơn để cho trẻ làm quen với cách cầm sách, giở từng trang sách xem tranh ảnh, trao đổi thảo luận trong nhóm.
II. Kết quả thực hiện
1.Thuận lợi, khó khăn
Thuận lợi:
Được sự quan tâm chỉ đạo tận tình và sát sao của Phòng GD&ĐT- TXBĐ và sự phối kết hợp chặt chẽ của các tổ chức trong nhà trường nên “Ngày sách Việt Nam” được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng bằng hình thức trực tuyến, sử dụng mạng xã hôi (Pecebook,yeutube) thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường, đặc biệt đã huy động được sự tham gia của một số phụ huynh học sinh.
Khó khăn:
Do diển biến phức tạp của dịch bệnh covid- 19 thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ cách ly xã hội nên không tổ chức được việc đọc sách tập trung. Một số phụ huynh chưa quan tâm đến trẻ nên khó khăn trong công tác tổ chức cùng con đọc sách tại nhà.
.2. Kết quả cụ thể:
TT Nội dung hoạt động Kết quả/số lượng Ghi chú
1 Xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7
1 lần/ năm
2 Tổ chức truyên truyền trên các phương tiện thông tin qua hệ thống SMS, Zalo của đơn vị và bằng các hình thức treo băng rôn, áp phích, pano… 3 lần ( Đăng trên web trường, trang cá nhân facebook của GV, hội nhóm của trường )
3 – Phong trào đọc sách của toàn thể cán bộ, nhà giáo, người lao động, người học trong đơn vị, tổ chức giới thiệu sách, hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm thông tin và kỹ năng đọc, chọn sách cho phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, phù hợp với mục tiêu giáo dục bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với tình hình thực tiễn. Tổ chức 1 ngày 39/39 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia
4 Câu lạc bộ đọc sách với với nhiều hình thức hoạt động đa dạng như sử dụng mạng xã hội (facebook, youtube…) 39/39 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia
5 Khuyến khích phụ huynh đọc sách cùng con tại nhà (đọc sách giấy, sách điện tử…); hướng dẫn cho con biết cách sử dụng máy tính và các thiết bị điện tử để truy cập internet và tìm đọc những cuốn sách hay phù hợp với lứa tuổi. 350/423 Phụ huynh học sinh tham gia đọc sách cùng con tại nhà
6 Các cuộc thi trực tuyến giới thiệu sách mới, sách hay; khuyến khích cán bộ, nhà giáo, người lao động, người học tham gia các hoạt động liên quan đến phát triển văn hoá đọc Tham gia 1 cuộc thi (có 39/39 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia)
7 Giới thiệu, hướng dẫn cho cán bộ, nhà giáo, người lao động, người đọc tìm kiếm, mượn đọc trực tuyến, hoặc đăng ký đề tài về đọc trên máy tính cá nhân phục vụ cho học tập, nghiên cứu và công việc. 1 lần (39/39 cán bộ, giáo viên, nhân viên được giới thiệu, hướng dẫn tìm đọc các loại sách).

III. Đánh giá chung
* Ưu điểm:
+ Ngày hội đọc sách đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong tất cả CB,GV, NV trong trường và được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các bậc phụ huynh. Hưởng ứng ngày sách Việt Nam CB, GV, NV đã hiểu sâu sắc ý nghĩa của ngày sách, đã đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào tủ sách của nhà trường.
+ Việc tổ chức ngày sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường, nâng cao nhận thức của CB, GV, NV và phụ huynh học sinh về ý thức và tầm quan trọng của việc đọc sách, để bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy, rèn luyện nhân sách con người.
+ Một số phụ huynh tham gia tích cực vào việc trao đổi giữa giáo viên với phụ huynh trong thời gian phòng chống dịch covitd-19.
* Nhược điểm:
Trong thời gian học sinh nghỉ ở nhà để phòng chống dịch COVID- 19 nên không tổ chức được việc đọc sách tập trung, các tài liệu được chuyển tải đến toàn thể CBGVNV và phụ huynh học sinh không được nhiều, còn hạn chế. Một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc đọc sách cùng con tại nhà, gia đình không có nhiều sách, tranh ảnh cho trẻ xem nên số lượng tham gia chưa được đầy đủ.
IV. Đề xuất, kiến nghị:
Đề nghị các cấp cần quan tâm trang cấp, hổ trợ thêm một số loại sách, tranh ảnh phong phú có nội dung phù hợp với trẻ mầm non nhằm kích thích thu hút sự hứng thú trẻ tham gia vào việc đọc và xem sách tại trường
Trên đây kết quả hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7, năm 2020 trường mầm non Quảng Phong./.

Nơi nhận: P. HIỆU TRƯỞNG
-PGD-ĐT (báo cáo)
– Lưu VT

Nguyễn Thị Lan Hương