Lịch trực bão số 5

Tháng Chín 20, 2020 2:38 chiều

PHÒNG GD- ĐT TX BA ĐỒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN QUẢNG PHONG Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

LỊCH TRỰC BÃO SỐ 5

Thời gian (Ngày 18-20/9/2020) KV số 1 KV số 2 Trực lãnh đạo Ghi chú

Thứ 6 (ngày 18/9/2020) Đào Thị Phương Đông Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Thu Hương
Trần Thị Mơ Nguyễn Thị Lành
Đặng Thị Vân Anh Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Phạm Thị Thảo Anh Ngô Thị Ngà
Phạm Thị Hợp Nguyễn Thị Hoa
Phạm Thị Tân Trần Thị Thu
Lê Thị Thu Hường
Thứ 7 (ngày 19/9/2020) Đinh Thị Thanh Nhàn Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Lan Hương
Phạm Thị Lương Phạm Thị Hà Giang
Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Thúy Hằng Phạm Thị Quý
Phạm Thị Chiêu Nguyễn Thị Hải
Trần Thị Thanh Bình Nguyễn T.Bích Thủy
Đinh Thị Lan Hương
Chủ nhật (ngày 20/9/2020) Trần Thị Sao Ly Phạm Thị Mai Phạm Thị Minh Thư
Lê Thị Hương Ngô Thị Giang
Phạm Thị Thu Hường Nguyễn Thị Nhàn
Trần Thị Hải Phạm Thị Luyến
Phạm Thị Hồng Phan Thị Tươi
Nguyễn Thị Quỳnh
Nguyễn Thị Lâm Ngọc
Quảng Phong, ngày 17 tháng 9 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hương